• slid
 • slid
 • slid
 • slid
 • slid
 • slid
Nasz Ośrodek jest ośrodkiem szkolenia pozytywnie ocenionym w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego przez Urząd Dozoru Technicznego o numerze  CO/UTB/Sz/04/07/14.
 
Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
Nasza firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00032/2014
 
Współpracujemy z Agencjami Pracy tj.:
 • German Polish Job Centre
 • Beetsma
 • Euro work
 
Ośrodek Szkolenia “ Operator” s.c. zajmuje się prowadzeniem kursów umożliwiających zdobycie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Kursy prowadzone są zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia, wraz z uprawnieniami pedagogicznymi oraz długoletnim doświadczeniem.
 
Prowadzimy następujące kursy z zakresu obsługi:
 • wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymiana butli gazowych,
 • żurawi przenośnych (HSD),
 • suwnic, 
 • wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych warsztatowych,
 • żurawi wieżowych,
 • żurawi samojezdnych,
 • podestów ruchomych przejezdnych,
 • podestów ruchomych  wiszących i masztowych,
 • wyciągów towarowych,
 • dźwigów,
 • wózków jezdniowych unoszących,
 • bezpieczna wymiana butli,
 • hakowy
 
Warunki stawiane kandydatom:
 • kursant musi mieć ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • stan zdrowia umożliwiający pracę przy obsłudze danego urządzenia technicznego potwierdzony stosownym badaniem lekarskim (lekarz medycyny pracy).

 


logo
Ośrodek Szkolenia „Operator” s.c.
44-240 Żory ul. Boczna 8
tel. 784-015-745
tel. 784-015-721